ประวัติคนรวย

ประวัตินายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน


ประวัตินายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน


นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เป็นชาวนครราชสีมา บิดาชื่อ เว้งกวง แซ่โต๋ว มารดาชื่อ เพ็ญนภา มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน โดยเป็นลูกคนที่ 2 ครอบครัวมีอาชีพค้าขาย เปิดร้านโชห่วยอยู่หน้าตลาดเทศบาล 2 จังหวัดนครราชสีมา บิดาประสบอุบัติเหตุจนต้องตัดขา ทุกคนในบ้านจึงช่วยทำงาน ตอนเป็นเด็กต้องช่วยเลี้ยงหมู พับถุงขาย กรอกน้ำกรด ทำขนมผิง ฯลฯ 

จบการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ระดับมัธยมที่โรงเรียนบุญวัฒนา จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการสอบโควตา หลังจากเรียนจบแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี 2532 

เริ่มทำงานที่โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นก็ได้เข้าเรียนที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และได้เข้าทำงาน ณ ที่ดังกล่าว และทำหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ไปด้วย 

จนปี 2537 ก็ตัดสินใจไปเรียนต่อเพิ่มเติมด้านจิตเวชที่ชิคาโก สหรัฐ ทางด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ ช่วงที่อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มทำหน้าที่ตอบคำถามเรื่องจิตเวชผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เขาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 

ปี พ.ศ. 2546–2547 มีข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขอาวุโสให้ย้ายมาอยู่กับทางกระทรวงสาธารณสุข เริ่มจากการเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิต แล้วขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักสุขภาพจิตและสังคม พร้อมดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโฆษก ศบค.

ด้านชีวิตส่วนตัว สมรสกับวิไลรัตน์ วิษณุโยธิน เป็นกุมารแพทย์ มีบุตรด้วยกัน 2 คน ชื่อ ธรรศและธนวินท์ 

ที่มาข้อมูลhttps://th.wikipedia.org/wiki/ทวีศิลป์_วิษณุโยธิน

อ่านต่อ »

ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล


ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล


นายอนุทิน เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2509 เป็นบุตรของ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและผู้ก่อตั้ง บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น  

นายอนุทิน ชาญวีรกูล สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Hoftra ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2532 

 ชีวิตครอบครัวนายอนุทิน ชาญวีรกูล สมรสครั้งแรกกับสนองนุช (สกุลเดิม วัฒนวรางกูร) เมื่อปี พ.ศ. 2533 มีบุตร 2 คน คือ นัยน์ภัค และเศรณี ชาญวีรกูล ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 อนุทินได้หย่ากับสนองนุช และสมรสใหม่กับศศิธร (สกุลเดิม จันทรสมบูรณ์) รองกรรมการผู้จัดการ แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ ปากช่อง ต่อมาในเดือนมกราคม 2562 อนุทินได้หย่ากับศศิธร 

นายอนุทิน ชาญวีรกุล เคยทำงานในตำแหน่งวิศวกรในบริษัทเอกชนหลายแห่ง รวมทั้งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ของนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ผู้เป็นบิดา นายอนุทิน ชาญวีรกูล เข้าสู่วงการการเมือง เมื่อพ.ศ. 2539 โดยสังกัดพรรคไทยรักไทย เคยรับตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ประจวบ ไชยสาส์น) และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ.2547) ต่อมาถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ร่วมก่อตั้งพรรคภูมิใจไทย ในปี พ.ศ. 2555 หลังจากพ้นกำหนดการตัดสิทธิทางการเมือง และได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ป้จจุบันนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เริ่มดำรงตำแหน่ง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูล:https://th.wikipedia.org

อ่านต่อ »

ประวัติดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ประวัติดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์รศ.ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นคนไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน ใช้ชื่อภาษาจีนว่า "ฮั่วกวง แซ่จัง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จบปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์การคลัง และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท BMA สาขาบริหารการเงินจากสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ J.L. Kellogg Graduate School Northwestern Universityจาก ประเทศ สหรัฐอเมริกา (ทุนก.พ.)

ชีวิตส่วนตัว 
สมรสกับ นางอนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ (สกุลเดิม "ภิงคารวัฒน์")สมรสเมื่อ 19 มิถุนายน 2529 มีบุตรชาย 3 คน  ได้แก่ นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ สมรส กับ อาจารย์ วณิศรา บุญยะลีพรรณ นายณพล จาตุศรีพิทักษ์ และนายณฉัตร จาตุศรีพิทักษ์  เขาได้รับการแต่งตั้งเป็น ศาสตราภิชาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เริ่มเข้าสู่การเมืองครั้งแรกด้วยการเข้าดำรงตำแหน่งเลขาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สมัยที่ดร.ทะนง พิทยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการในรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ

การทำงาน
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท เดอะ แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการในอนุกรรมการพิจารณารับและเพิกถอนหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองประธานคณะกรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานการเมือง 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.ทนง พิทยะ) 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) 
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ศ.ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์) 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร 
17 กุมภาพันธ์- 9 ตุลาคม พ.ศ.2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
9 ตุลาคม พ.ศ.2544 -3 ตุลาคม พ.ศ.2545 รองนายกรัฐมนตรี 
3 ตุลาคม พ.ศ.2545-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 -9 มีนาคม พ.ศ.2547 รองนายกรัฐมนตรี 
10 มีนาคม พ.ศ.2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
11 มีนาคม พ.ศ.2548 รองนายกรัฐมนตรี 11 มีนาคม พ.ศ.2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
2 สิงหาคม พ.ศ.2548 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 -21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 ประธานคณะกรรมการประสานงานและกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

หลังการรัฐประหาร 2557 
ดร.สมคิด ได้เข้ารับหน้าที่ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งนำโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดูแลรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ดร.สมคิด ได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลที่มา:https://th.wikipedia.org/wiki/สมคิด_จาตุศรีพิทักษ์

อ่านต่อ »

ประวัติ ตูน บอดี้สแลม

ประวัติ ตูน บอดี้สแลมตูน บอดี้สแลม มีชื่อจริง ว่า อาทิวราห์ คงมาลัย เกิดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ ตั๊ก บงกช คงมาลัย ภรรยา เจ้าสัว บุญชัย เบญจรงคกุล อีกทั้งยังมีศักดิ์เป็นหลานของ นักร้องนักดนตรี แอ๊ด คาราบาวอีกด้วย ตูน บอดี้สแลม สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หลังจากจบการศึกษาได้ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินกัมพูชาแอร์ไลน์ ได้ประมาณ 2 ปี ก็ตัดสินใจลาออก ต่อมาได้ เข้าประกวดเวทีฮอตเวฟมิวสิคอวอร์ดครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2539 ได้รางวัลชนะเลิศ และได้เซ็นสัญญากับทางค่ายเพลง มิวสิก บั๊กส์  ในปี 2540 มีผลงานออกอัลบั้มชุดที่ 1 ละอ่อน ในนามของวงละอ่อน โดยมีสมาชิก ตูน เป็นนัก ร้องนำ ,รัฐพล พรรณเชษฐ์(เภา)กีตาร์ ,ธนดล ช้างเสวก(ปิ๊ด)เบส ,พงษ์สฤษฏิ์ อินทศิริ(น็อต)คีย์บอร์ด ,บัณฑิต มาโกมล(ป็อป)กีตาร์ และ กฤษกร ภูมิรัตน์(กฤษ)กลอง ปี 2542 ออกอัลบั้ม ชุดที่ 2 เทพนิยายนายเสนาะ หลังจากนั้นสมาชิกวงก็ได้แยกย้ายกันไปเรียนต่อ

ในเวลาต่อมา ตูน และ ธนดล ช้างเสวก, รัฐพล พรรณเชษฐ์ ได้ก่อตั้งวงใหม่ขึ้นมาชื่อ บอดี้แสลม โดยมีสมาชิกวง ดังนี้  ตูน ร้องนำ ,ธนดล ช้างเสวก(ปิ๊ด) ,เบส ธนชัย ตันตระกูล(ยอด)กีตาร์ ,สุชัฒติ จั่นอี๊ด(ชัช) กลอง ,โอม เปล่งขำ(โอม) คีย์บอร์ด นอกจากนี้ยังมี รัฐพล พรรณเชษฐ์(เภา) อดีตมือกีตาร์นำ

ผลงาน ด้านกีฬา  ตูน เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันรายการเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554 และ 2555 โดยในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นฝ่ายแพ้วัชรพล ราชโหดี 3-2 เกม และปีถัดมา ได้จับคู่กับอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย อย่างสุริยะ พ่วงสมบัติ ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในประเภทชายคู่ อย่างไรก็ตามทั้งคู่เป็นฝ่ายแพ้ที่ 2-3 เกมในรอบคัดเลือก

ปี พ.ศ. 2557 ตูนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเข้าร่วมทีมเทเบิลเทนนิสของจังหวัดสุพรรณบุรี  และเป็นตัวแทนนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตนในพิธีเปิดด้วย 

ด้านการช่วยเหลือสังคม  
ในปี พ.ศ. 2559 ตูน ได้สร้างสุดยอดปรากฏการณ์ทางสังคม โดยทำโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน” โดยได้วิ่งจากกรุงเทพมหารนครสู่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วันละ 40 กิโลเมตร รวมระยะทาง 400 กิโลเมตรเพื่อนำเงินบริจาคมอบให้โรงพยาบาลบางสะพานในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์  ซึ่ง ได้ยอดเงินบริจาคจำนวน 63 ล้านบาท ซึ่งมอบ ให้แก่ น.พ.เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการ รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดบ นายทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อ วันที่ 11 ธ.ค.59

ตูน ได้วิ่งโครงการก้าวคนละก้าวรับ บริจากอีกครั้ง โดยเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยเริ่มที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และจะสิ้นสุดที่อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะเวลา 55 วัน รวมระยะทาง 2,191 กิโลเมตร โดยใช้ระยะเวลาในการวิ่ง  55 วัน ชื่อ  โครงการ ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ  ตั้งเป้าไว้ว่าจะได้ ยอดบริจากจากคนไทยทั้งประเทศ 700,000,000 ล้านบาท(เจ็ดร้อยล้านบาท)  

ด้านความรักชีวิตส่วนตัว: ปัจจุบันกำลังคบหาดูใจกับ กับแฟนสาวนักแสดง ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ 

อ่านต่อ »

ประวัติวิชัย ศรีวัฒนประภา

ประวัติวิชัย ศรีวัฒนประภานายวิชัย ศรีวัฒนประภา เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2501(นามสกุลเดิม รักศรีอักษร) เป็นบุตรของนายวิวัฒน์ รักศรีอักษร (ชื่อเดิม:ซื้อ หลี่เม้ง) กับนางประภาศร รักศรีอักษร จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาวูดลอว์น สหรัฐอเมริกา และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ททอร์ป สหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมายังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแปซิฟิค เวสเทิร์น จากสหรัฐอเมริกา และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคนซิงตัน สหรัฐอเมริกา 

 ชีวิตครอบครัว 
 สมรสกับนางเอมอร รักศรีอักษร มีบุตรทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย นางสาววรมาศ ศรีวัฒนประภา, นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา, นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา และ นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 

การทำงาน 
กรรมการผู้จัดการบริษัทศรีอักษร (1980) จำกัด,กรรมการบริษัทไทยนิชิกาวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโรป้าปริ๊นซ์ จำกัด(มหาชน), กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาวน์ทาวน์ ดี.เอฟ.เอส.(ไทยแลนด์) จำกัด, กรรมการบริษัท ยูโรป้าปริ๊นซ์ (ประเทศไทย)จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาวน์ทาวน์ ดี.เอฟ.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท ททท. (พนมเปญ) สินค้าปลอดอากร จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิตัลลักซ์ จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท ฮ่องกง ไคตั๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ดิวตี้ ฟรี ช็อป จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท วี แอนด์ เอ โฮลดิ้ง จำกัด, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อป (ไชน่า) กรุ๊ป จำกัด, กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ตี้ เซเว่น จำกัด, ประธานกรรมการ Beijing Great Wall (Top) Tourist Services Co., Ltd. 

ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ และเป็น นายกสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ประเทศอังกฤษ โดยเข้าไปซื้อกิจการในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งช่วงแรกถือหุ้น 51% ก่อนที่ในปีเดียวกันได้เข้าถือหุ้นเพิ่มเป็น 100% มูลค่าการซื้อขายทั้งหมดอยู่ที่ราว 40 ล้านปอนด์ และในปี พ.ศ. 2554 ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานสโมสรฯอย่างเต็มตัว
ทีมา:https://th.wikipedia.org/


อ่านต่อ »

ประวัติมีชัย ฤชุพันธุ์


ประวัติมีชัย ฤชุพันธุ์


นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 ที่กรุงเทพมหานคร สมรสกับคุณหญิงอัมพร(เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) ฤชุพันธุ์ (ถึงแก่อนิจกรรม) มีบุตร 2 คน คือ นางมยุระ ช่วงโชติ และนางมธุรส โลจายะ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2504 และจบปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบจาก Southern Methodist University สหรัฐอเมริกา โดยทุนรัฐบาลไทย เมื่อปี พ.ศ. 2509 ต่อมาในปีเดียวกันไปฝึกงานโครงการ Legislative Internship Program ของรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา จนจบหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ ด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัย อดัมสัน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. 2539 ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีต่อมาได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในปี พ.ศ. 2545 
นอกจากนี้ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ยังได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ สังข์เงิน ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2533 สาขาส่งเสริมความยุติธรรม และเป็นนักเรียนเก่าดีเด่นของ Southern Methodist University นักเรียนเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น 
การทำงาน 
นายมีชัย เริ่มรับราชการที่สำนักงาน ก.พ. และมาใช้ทุนรัฐบาลที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จนได้เป็นผู้อำนวยการกองยกร่างกฎหมายคนแรกของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และก้าวหน้าในราชการเรื่อยมาจนได้รับตำแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาเชี่ยวชาญและนักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อมา 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ในรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์, หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช, ธานินทร์ กรัยวิเชียร และพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
พ.ศ. 2517- 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากฎหมายสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ. 2523 - 2531 และรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ระหว่าง 
พ.ศ. 2531 - 2533 และดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน และรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร 
พ.ศ. 2534 - 2535 ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 สมัย คือพ.ศ. 2520 - 2522 และระหว่าง พ.ศ. 2532 - 2534 และดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 3 สมัย ระหว่าง พ.ศ. 2526 - 2532, พ.ศ. 2535 - 2539 และ พ.ศ. 2539 - 2543 โดยได้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา และประธานรัฐสภา ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 ถึง 21 มีนาคม พ.ศ. 2543 
นายมีชัย เป็นผู้ผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2534 เพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. เพื่อดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญ อันเป็นที่มาของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
นอกจากนี้ นายมีชัย ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ถึงปัจจุบัน 
ปี 2558 เขารับตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)
ที่มา:https://th.wikipedia.org/wiki/มีชัย_ฤชุพันธุ์

อ่านต่อ »

ประวัติสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

ประวัติสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 


นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของนายวิศว์ ลิปตพัลลภ และนางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ นับเป็นบุตรคนที่สามในพี่น้องทั้งหมด 5 คน ได้แก่ นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายเสวี ลิปตพัลลภ, นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ, พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายเทวัญ ลิปตพัลลภ ประธานสโมสรนครราชสีมา เอฟซี สโมสรฟุตบอลนครราชสีมา 
สุวัจน์ ลิปตพัลลภจบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเพอร์ดู รัฐอินดีแอนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
เส้นทางด้านการเมือง นายสุวัจน์ เริ่มเข้าสู่การเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2531 ปี 
พ.ศ. 2533 ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัน พ.ศ. 2534 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัน 
พ.ศ. 2538 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของชวลิต ยงใจยุทธ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย 
พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รัฐบาลของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
พ.ศ. 2547 เป็นรองนายกรัฐมนตรี ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
ด้านครอบครัว
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ สมรสกับ พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ นายพสุ ลิปตพัลลภ และ น.ส.พราวพุธ ลิปตพัลลภเจ้าของสวนน้ำ"วานา นาวา"หัวหิน

อ่านต่อ »

ประวัติม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา

ประวัติม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา


ม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา หรือ ไฮโซม่านฟ้า ว่าที่ ดร.อรปภัตร จันทรสาขา เจ้าของฉายา "เศรษฐีนีพันล้าน" ชื่อจริง อรปภัตร จันทรสาขา ชื่อเล่น ม่านฟ้าเกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2532 อายุ 26 ปี การศึกษา ปริญญาตรี – จากคณะศิลปศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว , ปริญญาโท – คณะวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก
ความสวยความงามของเธอต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา เพราะ ไฮโซม่านฟ้า มีตำแหน่งการันตีมาแล้ว ทั้งตำแหน่งดาวคณะศิลปศาสตร์, นางนพมาศประจำปี 2553 ในการประกวดภายในของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เธอยังเคยเข้าประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี 2011 โดยผ่านเข้ารอบ 44 คนสุดท้าย และเข้าร่วมประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2011 เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย แต่เธอขอถอนตัวโดยให้เหตุผลเรื่องตรงกับเวลาเรียน 
หลายคนถามว่าฐานะทางบ้านก็ดี รวยเป็นพันล้านจะมาเดินสายประกวดทำไม? เธอตอบว่า "บอกตรงนี้เลยสาเหตุที่ชอบประกวดเพราะเราอยากดังตรงๆเลยนะ ต้องการชื่อเสียงเพื่อมาส่งเสริมธุรกิจของครอบครัว ครอบครัวม่านฟ้าหลายอย่างมาก มีโรงงานพลาสติก มีธุรกิจแท็กซี่ประมาน 400-500 คัน มีธุรกิจอสังหาฯ และทางเครือญาติเราก็เป็นนักการเมืองกันหลายคน ความจริงม่านฟ้าก็ไม่อยากจะเปิดเผยเรื่องธุรกิจของครอบครัวมากเท่าไหร่ เดี๋ยวจะหาว่าอวดรวย แต่ก็ต้องเปิดเผยบ้าง เพราะที่ผ่านมามีข่าวอะไรเกี่ยวกับนางงามเยอะ ไม่ใช่เฉพาะม่านฟ้านะ นางงามคนอื่นๆก็โดนข่าว ขายตัวบ้างหละ เมียน้อยบ้างหละ ตัวม่านฟ้าเองก็โดน ก็เลยอยากจะบอกว่าฉันไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินนะค่ะ ที่บ้างพอมีฐานะไม่ต้องทำอะไรก็มีกินไปตลอดชาติ บางทีก็อย่าเหมารวมว่านางงามต้องเป็นอย่างที่คิดเสมอไป รู้ไหมคนที่มาประกวดนางงามก็หลายคนนะที่มาประกวดเพื่อต้องการชื่อเสียงไปสงเสริมธุรกิจของครอบครัว ตัวม่านฟ้าเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน ตรงนี้ขอยอมรับเลยค่ะ" 
ธุรกิจของไฮโซม่านฟ้า 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาร์เฟลล่า อิตาลี จำกัด 
เจ้าของ แบรนด์ MARFELLA ซึ่งเธอเป็นเจ้าของเอง 
ประธานสหกรณ์รถบริการภูเก็ต คอลเซ็นเตอร์ 
เจ้าของบริษัท สไมค์ แลนด์ แฟคตอรี่ จำกัด 
เจ้าของบริษัท นภัสสร 555 จำกัด 
เจ้าของบริษัท btbindustry 
เจ้าของโครงการ Paradise beach club ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
อกจากธุรกิจส่วนตัวแล้ว ด้านครอบครัวของ ไฮโซม่านฟ้า ก็มั่งคั่งไม่แพ้กัน เพราะฐานะทางบ้านนั้นถือว่ารวยเว่อร์ มีธุรกิจหลากหลาย ทั้งโรงงานพลาสติก, ธุรกิจแท็กซี่ประมาน 400-500 คัน และยังมีอสังหาริมทรัพย์อีกหลายแห่ง

อ่านต่อ »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ป้ายค้นหา

กนก รัตน์วงศ์สกุล กรรมการ กสทช สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการฟีฟ่า การศึกษาปิติ ภิรมย์ภักดี กึ้ง เฉลิมชัย จ๋า ณัฐฐาวีรนุช เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร คนรวยที่สุดในโลก คนรวยที่สุดในโลก 2013 คนรวยที่สุดในโลก 2014 เจ้าของเนชั่น เจ้าของเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร เจ้าพ่อไมโครซอฟท์ ช่อง 9 ศศิน เฉลิมลาภ คนค้นฅน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ตั้น จิตภ้สร์ ทยา ทีปสุวรรณ นางทยา ทีปสุวรรณ นายกรณ์ จาติกวณิช นายกรัฐมนตรีคนที่ 27ของไทย นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน นิด อรพรรณ บัณฑูร ล่ำซำ บิลเกตส์ คนรวยที่สุดในโลก 2014 บุตรสาว ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง บุตรสาวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานสโมสรเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ด ประประวัติ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ประวัติ ประวัติกนก รัตน์วงศ์สกุล ประวัติ กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ ประวัติคาร์ลอส สลิม เฮลู ประวัติ โค๊ช อ๊อด ประวัติจิตภัสร์ กฤดากร ประวัติจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี ประวัติเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ประวัติ เฉลียว อยู่วิทยา กระทิงแดง ประวัติ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประวัติ โชค บุลกุล ประวัติ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ประวัติดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ประวัติ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประวัติดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประวัติดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประวัติดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประวัติต็อด ปิติ ประวัติต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ประวัติ ตัน ภาสกรนที ประวัติ ตูน บอดี้สแลม ประวัติเถ้าแก่น้อย ประวัติทยา ทีปสุวรรณ ประวัติเทียนฉาย กีระนันทน์ ประวัติ ธนินท์ เจียรวนนท์ ประวัตินวลพรรณ ล่ำซำ ประวัติ น๊อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประวัติ นายกรณ์ จาติกวณิช ประวัติ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประวัติ นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุด ประวัติ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ประวัติ นายประชา มาลีนนท์ ประวัติ นาย พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ประวัตินายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ประวัติ นายวราเทพ รัตนากร ประวัตินายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประวัติบอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประวัติ บัณฑูร ล่ำซำ ประวัติ บิล เกตส์ ประวัติ บุญชัย เบญจรงคกุล ประวัติประธาน สปช เทียนฉาย กีระนันทน์ ประวัติ ประยุทธ มหากิจศิริ ประวัติประวิทย์ มาลีนนท์ ประวัติปัญญา นิรันดร์กุล ประวัติปิติ ภิรมณ์ภักดี ประวัติ พงศ์เทพ เทพกาญจนา ประวัติพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ประวัติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประวัติ พาที สารสิน ประวัติเฟสบุ๊ค ประวัติแฟนชมพู่ อารยา ประวัติม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา ประวัติ มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ประวัติมีชัย ฤชุพันธุ์ ประวัติยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประวัติ ระวิ โหลทอง ประวัติวรวีร์ มะกูดี ประวัติวอร์เร็น เอ็ดเวิร์ด บัฟเฟตต์ ประวัติวิชัย ศรีวัฒนประภา ประวัติ วิทวัส สุนทรวิเนตร์ ประวัติ เวอคพ้อยส์ ประวัติสามีนุ่น วรนุช ประวัติสุทธิชัย หยุ่น ประวัติ สุภิญญา กลางณรงค์ ประวัติสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประวัติเสรี วงษ์มณฑา ประวัติเสี่ยตา ประวัติหญิงลี ศรีชุมพล ประวัติ หนุ่ยพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประวัติอนันต์ อัศวโภคิน ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล ประวัติอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประวัติอรพรรณ พานทอง(วัชรพล) ประวัติอาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ ประวัติ อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ ประวัติเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ประวัติ facebook ประวัติ Mark Zuckerberg ประวัติ Warren Edward Buffett ประวิทย์ มาลีนนท์ ป่านกหวีดไล่คุณหญิงพจมาน ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย พี่ชายเทพชัย หย่อง มีชัย ฤชุพันธุ์ ลูกสาว สุวัจน์ ลิปตพัลลภ วัดร้องขุ่นเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สมรสกับนางอรอุมา รัตนากร สรยุทธ เรื่องเล่าเช้านี้ สามียิ่งลักษณ์ ชินวัตร สุทธิชัย หยุ่น หนุ่ยพงศ์สุข ภรรยา อนันต์ อัศวโภคิน อรปภัตร จันทรสาขา เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ การศึกษา Bill Gates