ประวัติเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เกิด 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 ที่หมู่บ้านร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นบุตรคนที่ 3 ของนายไพศาล โฆษิตพิพัฒน์ (ฮั่วซิว แซ่โค้ว) และนางพรศรี อยู่สุข การศึกษาในชั้นประถมโรงเรียนบัวสลี ต.บัวสลี จบ ป.๕ ย้ายเข้าเรียนต่อโรงเรียนดรุณศึกษา ในเมืองเชียงราย ป.๖ สอบตกซ้ำชั้น จบมัธยมศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2513 เข้ากรุงเทพฯ ศึกษาศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง แผนกวิจิตรศิลป์ จบระดับ ปวช. เมื่อปี พ.ศ. 2516 เข้าศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาศิลปไทยรุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ. 2521

 เป็นจิตรกรไทยมีผลงานจิตรกรรมไทยหลายผลงาน เช่น ภาพจิตรกรรมไทยในอุโบสถวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, เขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก และผลงานศิลปะที่ วัดร่องขุ่น ซึ่งมีทั้งงานสถาปัตถยกรรม, ประติมากรรมปูนปั้น และงานจิตรกรรมไทย ได้รับการยกย่องขึ้นเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2554 เฉลิมชัยเป็นจิตรกรที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับคนหนึ่งของประเทศไทยเคยได้รับเหรียญทองจากการประกวดผลงานระดับชาติ ในตอนที่เรียนอยู่ตอนปีที่ 4 มีผลงานรูปวาดตามผนังของวัดไทยมากมาย ผลงานปัจจุบัน เฉลิมชัยตั้งใจที่จะสร้างวัดร่องขุ่น ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของเขา ด้วยศิลปะไทยประยุกต์ หรือศิลปะสมัยใหม่

 ผลงาน
 เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จัดแสดงผลงานเดี่ยว และร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการสำคัญต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นประธานก่อตั้งกลุ่ม “ศิลปไทย ๒๓″ เพื่อต้านอิทธิพลศิลปะจากยุโรป อเมริกา พ.ศ. ๒๕๒๗ เริ่มโครงการจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเดินทางไปเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป โดยไม่คิดค่าจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๙ เริ่มดำเนินการออกแบบก่อสร้างอุโบสถ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงรายบ้านเกิดของตนถวายเป็นพุทธบูชาจนถึงปัจจุบัน


0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...