ประวัติ โชค บุลกุล


ประวัติ โชค บูลกุล

เกิด : 24 สิงหาคม 2510
บิดา : นายโชคชัย บูลกุล
มารดา : นางสุจริต
ถิ่นกำเนิด : โรงพยาบาลจุฬาฯ กรุงเทพมหานคร
ชื่อคู่สมรส : สู่ขวัญ วิวรกิจ
จำนวนบุตร-ธิดา : มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ น้องปราบ
ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรชายคนโต ในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของนายโชคชัย และนางสุจริต บูลกุล
1. นายโชค บูลกุล
2. น.ส.อร บูลกุล
3. นายชัย บูลกุล
การศึกษา และดูงาน
- ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศออสเตรเลีย
- Vermont Technical College (Dairy Herd management and Technology)
- Vermont Technical College (Agribusiness Management and Technology) The University of Vermont (Animal Science) U.S.A.
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทในกลุ่มฟาร์มโชคชัย
- กรรมการผู้อำนวยการบริษัทในกลุ่มฟาร์มโชคชัย
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ฟาร์มโชคชัย
- นักร้อง สังกัด เกคโค มิวสิค มีผลงานเพลงชุด "เดียว" (รายได้สมทบทุนโครงการ "ศรีบุญเรือง")
21 พฤศจิกายน 2549 กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- เขียนหนังสือ เรื่อง โชคช่วย..ด้วยประสบการณ์
หากจะกล่าวถึงชื่อโชค บูลกุล ซึ่ง ถือเป็นชื่อที่รู้จักและสนใจในพื้นที่ข่าวสารมานานหลายปี ตั้งแต่เข้าขึ้นรับหน้าที่ซีอีโอใหญ่ของค่ายธุรกิจในกลุ่มโชคชัยสืบต่อจาก โชคชัย บูลกุล ผู้เป็นพ่อ ซึ่งได้ชื่อจากการบุกเบิกพื้นที่รกร้างท่ามกลางป่าเขาที่จังหวัดสระบุรี จนกระทั่งเติบใหญ่กลายเป็น “ฟาร์มโชคชัย” ที่คนทั้งประเทศรู้จัก ซึ่งโชค บูลกุล มีมุมมองบางอย่างที่เป็นแง่คิดที่น่าสนใจ คือ “คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้ จากคนรุ่นเก่า ต้องผสมผสานกัน” และ “สิ่ง สำคัญของผู้บริหารยุคใหม่คือ จะต้องเป็นคนที่เท้าติดดิน ต้องถ่อมตน ไม่ประเมินตัวเองผิด อย่าหลงกับสถานการณ์ ถ้าทะเยอทะยานเกินไปจะพลาดได้ คือต้อง
เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ตามความเป็นจริง คนรุ่นใหม่บางคนอาจจะอยู่ในโลกที่คิดว่าตัวเองเก่งเกินไป ทำให้ประเมินสถานการณ์ผิด การที่จะเป็นนักธุรกิจที่ดีต้องไม่ประมาทและวิเคราะห์สถานการณ์โลกได้ดีและ แม่นยำว่าเป็นอย่างไร
สนใจอ่านเรื่องราว ของ โชค บุลกุล ต่อได้ที่ http://www.investor.co.th/tabid/1378/Default.aspx
-->

0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...