ประวัติพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง

ประวัติพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง


พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2497 เกิดที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นบุตรชายของนายแย้ม และนางปิ่น เมื่ออายุได้ 9 ขวบ ต้องย้ายตามบิดาและครอบครัวไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์รุ่น 2512 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13 โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20 , วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 และสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต จากสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปี พ.ศ. 2556 พล.อ.อ. ประจิน ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 พล.อ.อ. ประจิน เข้ากระทำพิธีรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ต่อจาก พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ ลำดับที่ 22
ครอบครัว :ภรรยาชื่อ นางจินตนา จั่นตอง มีบุตร 2 คน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติให้ พล.อ.อ. ประจิน ซึ่งดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทฯ คนที่หนึ่ง อยู่แต่เดิม ขึ้นเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม แทนอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ลาออกจากการเป็น ประธานกรรมการบริษัทฯ
เป็น รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เมื่อ 1 ตุลาคม 2537
ประวัติรับราชการ
1 ตุลาคม 2539 เป็น ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
1 ตุลาคม 2541 เป็น ผู้บังคับการกองบิน 1 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
1 ตุลาคม 2543 เป็น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำกรุงบอนน์ รักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำกรุงปารีส รักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำกรุงโรม
1 ตุลาคม 2546 เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
1 ตุลาคม 2547 เป็น เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
1 เมษายน 2548 เป็น เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
1 ตุลาคม 2549 เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
1 ตุลาคม 2550 เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ
1 ตุลาคม 2551 เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
1 ตุลาคม 2552 เป็น เสนาธิการทหารอากาศ
1 ตุลาคม 2554 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 พล.อ.อ. ประจิน เข้ากระทำพิธีรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหาร
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.และดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ


0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...